جلسه کمیته تخصیص پژوهانه به فعالیت های پژوهشی سال 1400، در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1401برگزار خواهد گردید. لذا خواهشمند است پس از بررسی فعالیت‌های ثبت شده، درخواست خود را از بخش درخواست گرنت در بازه زمانی سال 1400 ارسال فرمایید. آخرین مهلت ارسال درخواست گرنت در سامانه سیماپ، 15 فروردین ماه 1401 خواهد بود. لذا جهت هماهنگی بهتر امور پیشنهاد می‌شود چنانچه پرونده پژوهشی سال 1400 جنابعالی تکمیل می‌باشد، نسبت به ارسال فرم مربوطه در سامانه سیماپ اقدام فرمایید. شایان ذکر است h-index اعضا براساس سامانه isid وزارت علوم درنظرگرفته خواهد شد لذا خواهشمند است چنانچه تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام نفرموده‌اید، اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.